Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 941 Je Voorzitter. 942 directeur van Ge- li e e nt e w erken. vraact machtiging om ten behoeve var de huisvesting van de manschappen van den Opbouwdienstdie ten behoe ve van den plaatse lijken luchtbe schermingsdienst zullen werkzaam z het woonhuis Lange bergstraat 15 mei ingang van 15 September a.s. te mo gen huren van mevr .van Lelie te hen haag, zulks voor de som van 45,= per maand. verzoekt machtiging voor den verkooj van een stuk iepenboom liggend op ue Eikenlaan voor een bedrag van j .25,= aan houthandel A.Lutselaar en Zn.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 527