BESLISSING behoeve var behappen ten benea-| rchtbe- Brkzaam. z raat 15 raelj' s 'te mo tie te hen ui ƒ.45,» ien verkooj :t.enu op de van j .25,= en in. Je gevraagde machtiging wordt verleend. Voorts wordt besloten aan de Waterleidingmaatschappij te verzoeken onder mededeeling dat het perceel zal worden in ge bruik genomen door manschappen van den Opbouwdienst uie wexkzaam zullen zijn ter uitvoering van ae lucht- beschermingswetin het gegeven geval het huis aan te merken als een gebouw voor openbare doeleinden en op grond van de voorwaarden van waterlevering het water gratis te willen verstrekken. Aan een en ander zal eerst uitvoering worden gegeven nadat het huis door de Genie voor de manschappen is goedgekeurd. de nuisvesting van Je gevraagde machtiging wordt verleend. Afdeeling en No. Aanmer kingen A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 528