vf afif mxyh 3 W.anf BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt de controle op de administratie van V- den heer Meurs op te dragen aan het Accountantskantoor J.C.Doggeralhier Kennisgenomen. Het schrijven zal den Raad ter kennis- qe. neming worden aangeboden. Ke nni s ge nome n Kennisgenomen. Aan den Raad zal terzake de navolgende aanbeveling worden aangeboden: 1. A.C,V.'estveer2. J.Pool, beiden te Soest. Re gevraagde toestemming wordt verleend. De gevraagde toestemming wordt verleend, -ennis genomen. VcA. Y 2>s. /i&lj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 52