NOTULEN jl - n BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .12 t-U;.? 194 emoester A -L Tegenwoordig de Heeren ethouders HJGasille en Secretaris ...U Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. II: Afd. III:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 530