V Ao. «A. iddat overgegaai. en of twee a ander zal en worden .werken 5 Septem- jrtmoei- 3r te gaan iet houden >ber 1940 't geen t bepaal- er Bouw- uw van 75 M aan t kad. an de erken ad- ptember van Bur- 9 Juli effende ontrole ver het ^oorstel-j eiding c van het lijfel be goedkeu- >p het 1940 lat geen ir zullen vereenx- •verbin- oest en dige te koming BESLISSING Aan den Dir.v.G-em,werken zal worden opgedragen een kostenberekening in te dienen: a. voor het ombouwen van een vrachtwagen met benzi nemotor in een met houtgasgenerator b. voor den aankoop van 2 paarden. ïevens moeten de exploitatiekosten van een en ander worden opgegeven. Goedgekeurd Op het verzoek wordt afwijzend beschikt. Afdeeling en No. c^L. 33öo. Aanmer kingen 4^ /j/^z VS- JU. Het Ooilege vereenigt zich met het advies van de gascommissie met dien verstande dat de scheiding van het technisch en kasbeheer nader zal worden geregeld bij de behandeling van de begrooting 1941 en met uit zondering van de opmerking over de rouleering van de meteropnemers-incasseerdersHoewel de Techn.Ambte naar, ter vergadering aanwezig, de noodzakelijkheid van dit rouleeren uit een oogpunt van controle niet kan inzien, wordt overeengekomen dat de techn.ambte naar rouleering om het half jaar zal doen geschieden Br zal geen goedkeuring worden gevraagd. Besloten wordt het besluit van 8 Juni 1940 m.i.v.heden in te trekken. Je door den Techn.Ambtenaar van het gasbedrijf dd.8 Aug.'40 gevraagde machtiging wordt verleend. V 1.T40.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 538