Tm V mW .K.Roozen- 69 geen .anschrij- .g.l.l.be- 'an de at perceel an t ot on tot aan- ingnet osten. eene de er gemeen tgaven tot 9,94, waar gno: 29 45 95 85 15 enige verge- ngen en BESLISSING Aan de Wed.Roozendaal-Ott zal worden bericht dat tot aanleg van waterleiding van gemeentewege op haar rosten zal worden overgegaan. Aan den Dir,v.G-em.wer- ren zal opdracht worden gegeven tot het nemen van de aoodige maatregelen tot aansluiting van het perceel aan het waterleidingnet tegen het minimumcontract (aanwezigheid van een aftapkraan) De voorschoten zullen worden gerstitueerd tot een bedrag van totaal 199,94. Gelet op het advies van Bouw en Woningtoezicht dd 17 September 1940, wordt besloten de aanvragen nos. 18 en 34 in te willigen. Afdeeling en No. Aanmer kingen <d\

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 540