NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS JA - VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 20 oe .:te.,,l)er 194. 0 Tegenwoordig de Heeren er ...H* J..,Gaailleen.A p.jïi Ihoretwetiiouder Secretaris JA3&fc 8TlT)m*g Afwezig De Burgemeester, Accoord De Wethouders, toris, .9.6.4. .97.8... Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. II Afd. III:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 542