Volg num mer Afzender of voorsteller 964 Voorzitter 965 966 967 968 969 970 971 Dir .vG-em .werken Dir .G-em.werken Dir .G-em.werken Best.Ver.t.bestr, der T.B.0Soest Bestidem DirGemwerken Secr .G-en. ,wnd hfd v/d Dept .v.Binnenl Zaken Datum Korte inhoud zulks op verzoek van den In- van het Paleis Soestdijk, nog maals ter sprake de eventueele over neming van de Stadhouderslaan. deelt mede dat een houten loods (kippenhok) op een terrein aan den Nieuweweg door A.M.Luyben ter bewo ning is ingericht en door hem wordt bewoond. Adviseert tot het uitzender van een aanschrijving, daar een en ander zonder vergunning geschiedt er de loods niet aan de eischen van de Bouwverordening voldoet. deelt mede dat door D.W.Lieftink, Soesterbstraat 93 te Soest achter zijn huis een gemetselde aanbouw is opgericht, zonder vergunning en zon der te voldoen aan de eischen van de bouwerordening. Adviseert tot het uitzenden van een aanschrijving. bericht omtrent het verzoek van G-. den Hartog om een gedeelte van het perceel D no.2331» gelegen aan den Ossendamweg, te mogen aankoopen en een ander gedeelte van hetzelfde perceel te mogen huren. vraagt een bijdrage in de verpleeg- kosten ten behoeve van Hendrika De- genkampover het tijdvak 14 Juni t/ïï 13 Oct.1940 tot een bedrag van 303,80. vraagt een bijdrage in de verpleeg- kosten ten behoeve van B.J.Damming over het tijdvak 29 Aug.-31 Dec.1940 tot een bedrag van 300,=. bericht omtrent de door J.C.v.Haar lem bij schrijven dd.3 Mei j.1.ken baar gemaakte wenschen voor afstand van grond ten behoeve van de verbree- ding van de van Weedestraat. zendt toe zijn beschikking, houdende i intrekking' van de lijst van insignes en onderscheidingsteekenen, welke tot dusver door ambtenaren in dienslj of bij gekleed gaan in unif orm. moch- ten worden gedragen en verzoekt Het Coll kan vind name teg den. Aan A.Lu Aan D.W. zonden. Besloten pen noch De gevra 303,80 De gevra verleend Aangezie acht wor tennis ge

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 543