v T 'V blVls- BESLISSING Het College blijft van meening dat het geen vrijheid kan vinden tot het doen van een voorstel tot over name tegen de door den Intendant gestelde voorwaar den. Aan A.Luyben zal een aanschrijving worden gezonden. Aldeeling en No. Aan D.W.Lieftink zal een aanschrijving worden ge zonden. Besloten wordt den grond voorloopig noch te verkoo- pen noch te verhuren. aM YW3V V 'bbU. V De gevraagde bijdrage wordt tot een bedrag van 305,80 verleend. De gevraagde bijdrage wordt tot een bedrag van 300, verleend V* aax- V bbJS Aangezien de voorwaarden te bezwaarlijk worden ge acht wordt op deze grondafstand niet verder ingegaan Kennisgenomen. bbs-(i. V 17 bi' Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 544