MÜ Afzender of voorsteller Datum Korte num mer 986 Gemeente-Secreta- ris 987 he Voorzitter. vraagt machtiging tot het koopen van een groot kwantum stencils. stelt aan de orde de door den .uirec- teur van ü-emeentewerken aangeboden begrooting van kosten verbonden aan de verbreeding van üen Koorderweg, hierin den aanleg van den weg niet inbegrepen. De totaal-kosten zonder overdrachtskosten der gronden bedra gen rond j 1000, De Oecre aoozen s rij voor De uitgg den over Het Ooll zeer hoe men zal voor Ope

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 551