■fS BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen De Secretaris wordt gemachtigd tot aankoop van 100 doozen stencils bij de Eerste Soester Electr.Drukke rij voor den prijs van ƒ.8, per doos van 48 stuks. De uitgaven zullen door uen Secretaris verdeeld wor den over 2 begrootingen n.1. 1940 en 1941. Het College is eenstemmig van oordeel dat de kosten zeer hoog zijn. Alvorens eenter een beslissing te ne men zal net advies ingewonnen worden bij de Commissie voor Openbare ..erken. bbfo.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 552