NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN Tegenwoordig de Heeren b.e.J3.LlX.g9.Iil©B.st.P H»J«GasiIle en A.P.HiliioystWethouders t enb uxj~ Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m -J.* I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 554