Volg num mer 988 989 990 991 992 993 994 Afzender of voorsteller hoofd v.d.Lbd. K.H.A.C., BB Directeur van Ge meentewerken. Hoofd van de af- deeling Goedkeu ring van «/erken. Datum 1e afdeelin Directeur van Ge meentewerken Korte inhoud a. verzoekt toestemming tot net doe. plaatsen van een. dubbel-schild- wacntnuisje ten behoeve van den uitkijkpost te boesterberg; b. verzoekt opdracht te geven tot het maken van een afdakje boven telefoontoestel op den toren; c. bevestigt Wijze van uitbetaling der loonen. zenaen antwoord op net scnrgven van B.en w. da. 5 bept. 1940 betreffend"! verbreeding van de 'forenstraat verzoekt om ontslag per 5 October 1940 als administratieve hulp bij den) geme ente-ontvanger bericht naar aanleiding van het schrgven ad. 11 bept. j.1. 1e afa. no.3234 omtrent de inrichting van ..et perceel Kampweg 46 voor de Chr sciiool te Soesterberg. bericht namens den Regeeringscommis saris, dat eerst na de indiening var|| een desuetreffende aanvrage kan wor den beslist, of tot den bouw van eerj| veestallin^ Ooedneuring kan worden leend le0t over een rapport, over de 'ïesuii taten van een op de openbare scholerjp Kerkebuurt en Beetzlaan ingestelde enquete naar de animo van de ouders voor inenting tegen diphterie en roodvonk doet toekomen een plan omtrent be kleeding en overdekking der scnuil- loopgraven te boesterberg. Besloter 0J1 A - vt/ i) .«in •Li ïij.0 3~fc o

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 555