Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 995 wethouder van Uper bare Werken. deelt mede dat de Heidemaatschappij hem heeft geadviseerd, de te velde staande boonen ter oppervlakte vani 5 H.A. wegens misluKte bouw, in het openbaar te verkoopen. btelt voor, voor dezen verkoop de machtiging te vragen van den provincialen voedsel- commissaris

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 557