BESLISSING 'v Afdeeling en No. Aanmer kingen Besloten wordt afwijzend op het verzoek te beschik ken. Over deze aangelegenheid zal aan den Dir.v.Gem.wer ken een rapport worden gevraagd, waarin door hem moet worden medegedeeld of Vos volgens de hem ver strekte richtlijnen van een en ander melding heeft gemaakt Tot uitbetaling kan worden overgegaan. Den Dir.v.Gem.werken wordt opdracht gegeven tot het vragen van prijsopgaaf aan de P.U.E.M. l/ aJju v Js-Tj. Kenni sgenomen Kennisgenomen. 1 exemplaar zal worden gezonden aan den heer van Doorm, terwijl aan de fa.Eijsbouts nog een afbeelding van het uurwerk zal worden gevraagd. U< t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 562