NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS JL - VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 4 October194 0. Tegenwoordig de Heeren Mï.A.L.deS Tombe, Burgemeester, li. J .0as.il Ie en A.P.Hiliiorst..Wethouders Secretaris dG.A.Batenburg Afwezig --- Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 1.0.Q2. m 1 017 Uitgevoerd Afd I Afd. II Afd. III l.f.Afd. IV Typ:T.v.d.W

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 564