ico% BESLISSING «Jf- I lS Ju- te be- tewerken hebben C .H.van nning rood-, t per- est de aan onder- oemd tot bestaat werk- cht ie maanc sn ge- i de op sn aan een ad- t te gen ko- ïnboomen ^rdinanc, ïn Bree- gen aan een Lt bij ).1456 :den Afdeeling en No. Aanmer kingen Besloten wordt Mej.G.Lankamp voorloopig op arbeids overeenkomst te handhaven, aoch haar belooning in gaande 1 üctober j.1. vast te stellen op 700,= per jaar. Be vergunning wordt verleend. 1FJ, Bit verzoek te behandelen bij het vaststellen van de voordracht oir V 1 Aangezien Mr.J.Vermaat niet voor steun in aanmer king komt wordt besloten niet tot tewerkstelling als werklooze hoofdarbeider over te gaan. Besloten wordt het wachtgeld over September j.1. ad ƒ.120,05 uit te betalen. Besloten wordt de boomen t.z.t. in het openbaar te verkoopen. Besloten wordt t.z.t. de boomen op stam in het openbaar te verkoopen. V v)} Besloten wordt bij eenige maatschappijen prijsopgaaf van verzekering aan te vragen. Be aankoopwaarde ad ƒ.650,per paard bij de verrekening aan te houden. V5 ty'il. v4 I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 568