Volg num mer Afzender of voorsteller .of: ne Datum 1016 1017 Gemeente-secreta- ris he Voorzitter - 1 '.i i 0 Korte inhoud wijst op het slecht voortgang hebben van de werkzaamheden verbonden aan de inrichting van de kantoren in het perceel Steenhoffstraat 5, waar door het gebouw sedert 15 September j.1. onproductief is gebleven. Zoo lang Gemeentewerken het gebouw niet afwerkt is het hem niet mogelijk de afdeelingen der Secretarie te doen verhuizen. stelt voor Maandag 7 October a.s. 's middags te 2£ uur een aanvang te maken met de begrooting voor 1941.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 569