NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN2.5Januari193..4.0... Tegenwoordig de Heeren ...r.A...L...Ö..&S Ï.OEiÜ.e. ,.b.urg.e.Hie..e.S.t.er H...J...G.a.s.ill.e....an...A..P...Hilh.ors.t.,.wet.ho.ude.rs.» Secretaris .J.Gf .A.« J3a.t enbur g.. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris Bevat volgnummers l.Q.Qt/m.10.1. Uitgevoerd Afd. IAfd. IIAfd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 56