hebben en aan n in 5waar- ptember n. Zoo- uw niet lijk de e doen a.s. vang te 1941 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Het College besluit den datum van verhuizing vast te stellen op Dinsdag 8 October a.s. en den Direc teur van Gemeentewerken op te dragen tijdig voor de inrichting der lokalen zorg te dragen. V a- jJ Wordt besloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 570