NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS V jZ. - 1 VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 8 Octobei 194 0. Tegenwoordig de Heeren uil AMMbs ï'OinbBj Hd Gasi.'ll.e. en AHilhoxstWethoudeis Secretaris O. AB&"t6nbu Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris Bevat volgnummers .1.0.1.8.t/m 1 Ojjjö Uitgevoerd Afd I: s*yAfd. II Afd. III: Afd. IV: TypjT.v.d.W

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 572