Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 100 101 Dir.Gem.werken Dir .v.Gem.werken deelt mede, dat de heer Dorlas m.i.v 1 Februari 1940 kan worden gemist e .v.m.vermindering van werkzaamheder. bij de afdeeling Bouw- en Woning toezicht deelt mede, dat voorloopig geen aan vulling van personeel bij zijn diens" noodig is en stelt daarom voor geen oproep voor een teekenaar te plaat sen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 57