NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS J VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .1.1 Qc.to.ber194 0 Tegenwoordig de Heeren ..Mr..AJ,L...dj2&..Samba.,....bur.ge-m.eest er ..Ti.^J^.G-as±lLe...eix.A»P.<Hi]_har.s-t.,.-we.tho.ixdars^-- Secretaris JVG...A.»lB&'t.eilb.tlï'.g4 Afwezig Accoord ethouders De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 1..0.3.7.. t/m .1.050. Uitgevoerd Afd I ...JL. Afd. II: Afd. III: Afd IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 580