Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1037 Hfd.Ibd.en Insp. Bouw-en iontoez 1038 1039 1040 AMTs chur Wald Pyrmontln.9>Soest Best.Yer."Een schoo m/d Bijbel te Soest Ged .Staten 1041 Bi r .Gem. werken 1042 Arn.Brouwer brengen rapport uit omtrent de schuilplaats van C.Pastunink,Dijkhuis str.22, te Soesterberg. vraagt toestemming tot het hebben vaji twee reclameborden aan zijn perceel. De Insp.v.Pol.brengt hieromtrent rapf port uit verzoekt medewerking om aanschaffing van 7 nieuwe banken wegens stijging van het aantal leerlingen in het 1e leerjaar geven in overweging na te gaan of de verzekering van gemeentegelden te gen fraude nog niet op andere wijze moet worden af gesloten dan enkel bij Iloyd's assuradeuren. De Incassobank N.V. te Amsterdam bericht dd.9 Octo- ber 1940 dat n.h.m.de loopende ver zekering nog ten volle van kracht is terwijl de onderhandelingen met Bed. Assuradeuren betreffende het sluiten van een tijdelijke garantieverzeke ring meer tijd vorderen dan aanvan kelijk was verwacht. dringt aan op een jaarlijksche vast stelling van de prijzen van alle voor verkoop in aanmerking komende grondeiL bericht over de honoreering van den architect naar aanleiding van het schrijven dd.1 October j.1. betreffen de een mogelijke opdracht tot het aanbouwen van een veestalling aan de woning aan den L.Brinkweg, aangekocht van de erven A.Schouten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 581