*0- e komen te Am- ca1000 1000 kg te voor- cm. Blij- ig te a, incl. van het eok tot .O.schoo 3n deze sggen idere .Grift behou- Lege is 3choon- )ffstr -j zelf, ce lei- ver fris 3,50 .ng van )en. se week ïmers en tam ten igen en !0,= per ;uur der ,L,0. te ;e is in ischik- Kampweg ieve van aldaar, •an het t Weer- BESLISSING Tot aankoop van deze partij wordt besloten. Afdeeling en No. Aanmer kingen tv Aan den Raad zal worden voorgesteld tot dit doel een i/- crediet van plm. 80,= toe te staan, hit voorstel zal door den voorzitter mondeling in de e.v. raads vergadering worden gebracht. Op voorstel van den voorzitter wordt besloten, het hoofd van de openbare U.1.0.school in de gelegen heid te stellen, zijn meening omtrent dit voornemen aan het College kenbaar te maken. Het College kan zich met een en ander vereenigen en besluit dienovereenkomstig. Aldus wordt besloten. hen Raad zal worden voorgesteld de wettelijk voor geschreven medewerking te verleenen. 1/ A/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 584