BESLISSING _ijnon- >ol ver- loolti j- :n, om iid te aan het 'en waar ir op mende 1 word ei Le van sal moe- 1 ver- jzeld 1 advie- Besloten wordt den heer Golijn "bij een eventueele benoeming het benoodigde verlof te verleenen. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd 11 October 1940 no.36, wordt besloten de aanvrage no.1/1669 in te willigen. Afdeeling en No. lO2 ojiik Aanmer kingen a. t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 586