NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1.5 Octobei 194.0. Tegenwoordig de Heeren l»ll .A.L.d^S Tombe, estei H.JGa si 11e. enA».P« Hi.lho.r gt, W.e tkoude r s Secretaris J .G.. A„»Batenbaig. Afwezig Accoord De Burgemeester, Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers ...10.51t/m 1.05.8? Uitgevoerd Afd I: Afd. II Afd. III Afd. IV: W TypTvdW j r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 588