NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS /HL - VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .22 Gctober 194 0. Tegenwoordig de Heeren ..Mï ?.A»L«desTOfflbeBuigejojgestei HJGa s i 1.1e ...en A.» 2. Hilhor stW et h oud er s Secretaris d..G.» A B at e.nb.urg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Quua-*->- Bevat volgnummers .1.0.7.1t/m 10.8.5 Uitgevoerd Afd I .-T?Afd. 11 Afd. III Afd. IV: Typ;T«v.d.y/.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 600