"T oJU. lat reeds sizoen >m te be- i voorra io regel- >uden. l, waar- .ijke om gorden met wien lange le - adviseer n, aan- 1 r a.s De In- .ingdat Woensdag .gmorgen ;e geven. r van oopige aar aan-J lichtin- citanter aan de alhier, op de solli- n kennis Een enen te dag 28 rietal tel- .m. en 0 tot ux van oopige ver het efening, nuari en worde; het wen- Wethou- en (met ol) een in de 10 uur BESLISSING Besloten volgen. wordt het advies van den Inspecteur op te kennisgenomen. Met de genomen maatregelen wordt ge noegen genomen. Aan de afspraak zal gevolg worden gegeven. Afdeeling en No. 1/ Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 602