3^ v v m-V. ing van de aan-- n, 2 aten- J ongens-- eente- 18 bezwaren en toe berich- geen ie vei- ver- over- a egel ahoff- £en it bij staan- Soest- len ad- i: te )n be- mde ive ver- raid 1 de iets Llloop- Soes- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Overeenkomstig het verzoek wordt een bedrag groot ƒ.557,25 ter beschikking gesteld. V cjL- deelt mede, dat hij den 28en October zijn woning moet verlaten, doch verzoekt (in verband met zijn finan- cieelen toestand) maatregelen te nemen dat hij in zijn tegenwoordige huis kan blijven wonen. Besloten wordt deze zaak in beschouwing te nemen zoodra er sprake is van wijziging in de tijdsaanwij zing. |4 oJa i Besloten wordt niet op de klacht in te gaan en de stukken te deponeeren. l/ J\A- V sjfif. Conform het advies van den Directeur van Gemeente werken wordt besloten. Tot uitbetaling der overuren wordt besloten. Aan den aannemer J.J.Mets zal/.1550,= worden uitbe taald. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 604