NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS IA? VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 25 ..Gehot) er 94 0. Tegenwoordig de Heeren bur.g-emeester H.J»Graeille en A.f.Hj-lhorst t weth.og4#rB Secretaris J G\AU&h.eXtb.UX! g Afwezig Accoord De Wethouders De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 1.0.8.6t/m 1.Q8.7. Uitgevoerd Afd T- Afd TT: Afd TTT Afd IV-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 608