Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Voorzitter Di rGe mwerken "brengt ter tafel de ingekomen offer tes voor het maken van een uniform voor den "bode, met de daarbij over gelegde stalen. adviseert over te gaan tot de aan schaffing van een 20-tal lampen ten behoeve van een verduisteringsver lichting, en deze lampen bij wijze van proef aan te brengen aan de Vre dehofstraat

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 609