NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 29. pctober 194Q. Tegenwoordig de Heeren Ml •A.».L«des Tombe H.o.Uasille en A.if .nilhorst,v*etiioudeis Secretaris J. .&.«.A.j3.8Lt e.nb.UI.g-i Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, j2c De Secretaris, Bevat volgnummers .1.0.8.8.t m 1 1 Op Uitgevoerd Afd I: -4Afd. II: Afd. III: Afd. IV: TyPT»vdW

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 612