m üv< Volg num mer Afzender of voorsteller 1088 I r 1089 1090 Gemeente-secreta ris Datum Directeur tewerken. Gemeen- Afdeeling financiën Korte inhoud stelt voor den klerk ter secretarie G.J.k.Jansen ingaande 1 Januari 1941 te bevorderen tot adjunct-commies. Geeft verder in overweging de sala risschaal zoodanig te wijzigen, dat voor bepaalde groepen ambtenaren het maximum-salaris eerder wordt bereikt dan in 16 jaren, zooals dat thans voor die groepen het geval is. De 1 2. 4. rapporteert omtrent het oprichten va een loodsje zonder vergunning aan de Beetzlaan hoek Schrikslaan, in eigen dom bij de stichting Mariënburg, met advies tot het verzenden van een aan schrijving biedt ter vaststelling de volgende pensioensgrondslagen aan: T.T.M.H.Bijleveld op 905,= m.i.v. 1 September 1940 J.J.Gerritse 1 April 1940. 2.P.Goedkoop 1 Juni 1940. Ir.W.C.van Goor 1 April 1940. C.M.v.d.Linde 1 Juli 1940. W.A.S.van Meel 1 September 1940. B.A.Mud op ƒ.1714,* 1 Juni 1940. De op 1950,= op .1582,= op /.5160,= op ƒ.1299,= op .1005,= I; I' l! I i It I,fi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 613