BESLISSING qffr/ïr Afdeeling en No. Aanmer kingen Het College hecht zijn goedkeuring aan verkoop van deze plantsoenen. 1/ cJx li 3 Si-r. Het College gaat met verkoop accoord. aJj' hc' aW Aan G.Trapman zal worden bericht dat de boom zooveei mogelijk zal worden gesnoeid. b* oJt\ Ti 3 f 'a C Tot uitbetaling van ƒ.520,= kan worden overgegaan. Overeenkomstig het advies van den Directeur van Ge meentewerken zal worden bericnt dat geen verband tusschen een en ander valt te leggen terwijl het Col lege verwacht, dat v.d.Biesen in het algemeen belang t.z.t. wel zal willen medewerken tot de noodzakelijke verbreeding van de Bteenhoffstraat V Slüx?- Overeenkomstig net rapport van den Directeur van Ge meentewerken zal een schrijven aan den A.h.vV.B. wor den gericht V* «J( Deze aankoop wordt door de vergadering goedgekeurd. Conform het voorstel wordt besloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 616