NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS (TO-V VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 5November194Q». Tegenwoordig de Heeren A».li.»de.S Tombe, .burgmeester HJGasi 11 e ,enA.P.hilhorstWetho ud ers. Secretaris .0..•.G.»A.»tlRHbUIg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 1.1.0.4..t m 1 1 2b =A Uitgevoerd Afd I Afd. II Afd. III .(OV.>- Afd. IV TypTv.dw. mTyr» rn

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 620