voorschriften van de exploitatieverordening den Raad ter vaststelling a .,n te bieden; opnieuw het raadsbesluit tot aanvaarding van grond aan de hildebrandlaan eigenaar L.Prins bij den Raad aanhangig te maken, nadat vooraf met de Gedeputeerde ütaten overleg is gepleegd, over de vraag of het College zou kunnen goedvin den dat deze grondafstand wordt aanvaard zonder storting van aanleg- en onderhoudskosten; aan den directeur van Gemeentewerken op te dragen spoedig advies uit te brengen terzake een ontwerp raadsbesluit ter uitvoering van de exploitatieverordening meer in het bijzon der art.26 dier verordening.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 627