Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1124 Dir .G-em. werken Insp.v/h L.O.in Insp.A'foort te Amersfoort Centr.Verificatie- bureau, den Haag Idem Idem J.K.ter Voorde Maat sch. Hulpbetoon), Soest rapporteert, dat geen gevolg is ge geven aan de aanschrijving aan A. Luyben, Eigendomweg 16, terzake van de bewoning van een kippenhok door zijn vader. brengt advies uit over de bij den Raad in te dienen voordracht voor de benoeming van een hoofd der openbare school aan de Beetzlaan. Accoord wordt gegaan met de navolgende voor dracht 1. G.Scholten, Hoofd eener school te Amsterdam* 2. A.den Boer, hoofd eener school te Heerjansdam. 3. M.A.Ooms, hoofd eener school te Oostvoorne zendt in een proces-verbaal van kas- opneming en controle der administra tie van de N.V.Centrale Slachtplaats Soest, 3e kwartaal 1940. zendt een proces in van opneming van kas en boeken van den gemeente-ont vanger, 3e kwartaal 1940. zendt een proces-verbaal in van kas- opneming en controle der administra tie van het Gasbedrijf, 3e kwartaal 1940. verzoekt verhooging van salaris, te rekenen van 1 Juni 1940 af. verzoekt aan het personeel van Maat schappelijk Hulpbetoon periodieke vergoedingen toe te kennen en dit personeel wat de salarieering be treft gelijk te stellen met de kler ken ter secretarie.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 629