Volg num mer Korte inhoud Afzender of voorsteller Datum 1137 De Voorzitter 1138 lem. secretaris 139 J.Nooder en K.de Haan vestigt er de aandacht op, dat aan den Raad vóór 1 December a.s. een voorstel moet worden gedaan inzake vaststelling der vergoedingen der bijzondere scholen ingevolge de artt 101 en 101 bis der L.O.Wet over het jaar 1939» betreffende resp. de z.g. exploitatievergoeding en de vergoe ding voor vakonderwijs. deelt mede een telling te hebben doen houden van alle interlocale en inko mende locale gesprekken. Uit het re sultaat blijkt dat het mogelijk zou zijn een groot aantal telefoontoe stellen voor interlocale gesprekken te sperren, waardoor een betere con trole op de gesprekken mogelijk zal zijn. De kosten van het sperren be dragen 1,05 per maand. stellen voor op de salarissen en loo- nen van het gemeentepersoneel een to^ slag van 20 fo te verleenen. Beslot dingen werp-b Besloti interl! zonder: secreti Beslot* grond der Duj mede ii verordt te Nede het vei loonen I ven. As het vei zijn ge handeli uit te hand na het toe nen van

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 633