Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1151 Voorzitter doet een voorstel tot reorganisatie van de gemeentepolitie en haar be zoldiging. 1152 L.H.M.Hartogh Heijs e.a.bewoners van den Heuvelweg verzoeken ver-betering te doen aan brengen in den onhoudbaren toestand van een stinkende sloot, welke ach ter hun terreinen loopt. De Dir.v. G-em.werken brengt hieromtrent rap port uit bij schrijven dd.26 Oct. 1940, no.26/28. I I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 641