Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1158 1159 1160 Weth.Gasbedri jf J.A.C.Teeuwen, Soest Voorzitter leggen een rapport over omtrent de financieele gevolgen van een opzeg ging van de met Zeist gesloten over-: eenkomst inzake gaslevering door die gemeente te Soesterberg. beklaagt zich over den toestand van het wegdek aan de Vosseveldlaan vóór' zijn woning. De Dir.v.Gem.werken brengt hierom trent rapport uit bij schrijven dd. 7 Nov.1940 no.1292 brengt in behandeling de door de di rectie van de gasbedrijven van Soest en Baarn opgemaakte ontwerpovereen komst inzake de levering van gas doo: de gemeenten Soest en Baarn, over en weer 3>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 647