NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS éL - U.c VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 19 November194 o» Tegenwoordig de Heeren A.L.des Tombe, burgemeester. KJ.G-asille en A.P.Hilhorstwethouders. Secretaris J.Cr..A.I3at enburg. Afwezig Bevat volgnummers .1.1.9.1t/m 1174 Uitgevoerd Afd I: - 4-Afd. II: Afd. III: Afd. IV: Accoord De Wethouders, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 650