i^4, V een ling est i de ■dening ■em.wer- Novem- •t K. en n het rberg. en om e ver- erhol- zon- aan- con- oterweg ezig s-ver- akt nschrij-j- ar. ar te jzer tzl&anl lelijke iekte iet b be- Bt mo- 3 voor bering 3n. rom- 1 dd. BESLISSING De gevraagde ontheffingen worden geweigerd. Eenni sgenomen Aan den Eigenaar zal een aanschrijving worden ge zonden. Tot tijd.onderwijzer aan de o.l.school Beetzlaan wordt de heer W.D.Ooievaar benoemd. Afdeeling en No. Aanmer kingen -.-ia Llt 11 1In verband met de gevaren die uit obstakels tijdens de verduistering langs voet- en rijwielpa den voortvloeien, acht het College het noodzakelijk dat deze obstakels, voorzoover ze particulier eigen dom zijn, door middel van witte banden of planken behoorlijk worden aangegeven, terwijl ook de obsta kels, in eigendom bij openbare lichamen, op deze wijze moeten worden kenbaar gemaakt. 2. Tot dit laatste, voorzoover de gemeentelijke ei gendommen betreft, zal aan den Dir.v.Gem.werken op dracht worden gegeven. 3. Aan Harmsen zal worden bericht dat op deze wijze aan zijn bezwaren zal worden tegemoetgekomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 654