Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1172 1173 1174 Pensioenraadte 's-Gravenhage Dir.Gem.werken Dir.Gem.werken deelt mede, dat Mej.A.C.van de Gies- sen niet uit hoofde van ziekten of gebreken voor de verdere waarneming van haar betrekking ongeschikt is. bericht, dat onder toezicht van den heer Tillemans een fundeering is aan gebracht onder de, zonder vergunning van het Collegetot stand gekomen uitbreiding achter het perceel van D.W.Lieftink, Soesterbergschestraat 93. De kosten van toezicht bedroegen 7, biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en advie zen. 4. Te: Burg ei scheri straf! Op VO' aanbn legd 1Be: te ri< Colle; Pensi( heeft diensl 2. Hae ambtei een be 3. Voc te dee contre huis ai tot ee daarvc het ne 102* 918, aan ge 918, maand Terwi; aan D worden Gelet 19 Nov de aan gen no

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 655