NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 22 November 194 0 Tegenwoordig de Heeren Mr.,A*V..&eS—l'-QDlb-e burgemeester HJGasilleen -A ..Hilhar.s.twetJaouders Secretaris J.G-..-ABatenburg Afwezig De Burgemeester, Accoord De Wethouders, De Secretaris, .1.1.75 1192 Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd I-4Afd. II Afd. III: -4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 658