v Ju. V- m,A BESLISSING De Hinderwetsvergunning wordt verleend, Afdeeling en No. Het College gaat met het rapport van den Directeur accoordmaar wil daaraan als 4e voorwaarde zien toegevoegd, dat de kosten van overdracht gezamen lijk zullen worden gedragen. Het ontwerp tot wijziging van het uitbreidingsplan zal ter inzage worden gelegd. Kennisgenomen. Het subsidie zal met een bedrag van 100,= worden verhoogd, hetgeen ware op te nemen in de nota van wijzigingen. IaJti.. V 411}. V nT Het verzoek om een vergoeding wordt afgewezen. De gevraagde toestemming wordt verleend uiterlijk tot 1 Mei 1941. Het verzoek om uitstel wordt afgewezen. V a/u. V 4At U> 41 o r Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 662