Volg num mer 1189 Mevr .Lommen-Tim- mers 1190 1191 D.Lub,Soesterberg Dir.Gem.werken 1192 Voorzitter Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud doet i.v.m.een verzoek om plaatsing op de lijst van instellingen van wel dadigheid ingevolge de Armenwet, en kele nadere mededeelingen over den dienst Sociale Zorg. deelt mede dat het hem niet mogelijk is de applicatiecursus te Zeist mede te maken. deelt mede dat de door B.en W. voor gestelde oplossing inzake de centra lisatie van de Brandweer niet moge lijk is en dat het woonhuis aan den lange Brinkweg thans reeds voor het "beoogde doel in orde wordt gemaakt. stelt voor het woonhuis van Opzichte^ de Boer van gemeentewerken, aan te sluiten aan het telefoonnet, omdat deze is belast met de leiding van de opruimingsploeg van den luchtbescher-j- mingsdienst Het will Het heei bezv Het woor tijd digc Het Ibd,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 663