Jx V H vh v JU. BESLISSING aatsing van wei- et en- c den egelijk 3t mede voor- jentra- moge- in den >r het aaakt )zichtey in te >mdat van de >escher+ Het verzoek om plaatsing op de lijst wordt inge willigd Het College neemt van een en ander kennis. Aan der heer Lub zal worden bericht dat het College zijn bezwaren kan deelen. Het College gaat met de ingebruikneming van het woonhuis bij de boerderij t.b.v.de Brandweer als tijdelijke maatregel accoord, waarvoor het benoo- digde crediet ad j 80,= wordt toegestaan. Het College gaat hiermede acooord. Aan het Hoofd Lbd.wordt tot deze aansluiting machtiging verleend Afdeeling en No. Aanmer kingen V V HvMi A aAu I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 664