NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2.6 IMovember 194.0.» Tegenwoordig de Heeren Mï A.»L».cl.es...Tombe jjuxgemeestex .licJda si .1 leen„A. PHi lho r. s.tW et .houd e r s Se eretaris T.0. .6? p ot Afwezig VG.» A..Bate.nbuzg._Se ere t aris. Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers .....1.1.9.3.t/m 1198. Uitgevoerd P li Afd I -4-Afd. II Afd. III Afd. IV: jQ V - v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 666