Volg num mer 1193 1194 1195 1196 1197 1198 Afzender of voorsteller BloemistHoveniers Ver"Soest en Om streken" k. GraveraakerVre dehof straat 6. Be Voorzitter. Birecteur van meentewerken. Ge- R.J.van nierop Soesterberg Burgemeester en Wethouders van Amersfoort Datum Korte inhoud deelt mede, dat zij het billijk acht, dat in verband met de stijging van prijzen van levensmiddelen enz. de loonen der arbeiders in de plantsoe nen op tenminste 43 cent per uur wor den gebracht. verzoekt overschrijving op zijn naam, van een op naam van zijn vader, P.Gra- vemaker, overleden 21-8-40, staande tapvergunning deelt mede, dat voor het jaar 1941 een regeling zal dienen te woraen ge troffen ten aanzien van de verdeelin van het benoodigde drukwerk voor de gemeentesecretarie en de overige tak ken van dienst. deelt mede, dat door kevrW.H.A.M.Eij van Zuijlichem, niet is voldaan aan de tot haar gerichte aanschrijving houdende de last tot ontruiming van een door haar tot bewoning ingerich te en verhuurde voormalige kon^nen- schuur verzoekt vergunning tot het bouwen van een noodwinkel aan de Rademaker- straat, in verband met de verwoesting door bominslag van zijn bedr^f. Be Birecteur van Gemeentewerken ad viseert gunstig bij schreven van 22 November 1940, no.43/11. zenden kostenopgaaf van afbakening- van de grens tusschen Amersfoort en Soest L 'ii!

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 667